SL

  Liffe se medí, Cankarjev dom zelení 

  Liffe se medí, okrog njega brenčijo čebele, kranjske sivke, avtohtone slovenske čebele. Ko bo izumrla zadnja čebela, bo človeštvu ostalo le še nekaj let življenja na zemlji, je bil citat neznanega vira (nekateri so ga pripisovali Albertu Einsteinu, a dokazov za to ni), ki je pred leti pretresel splet in svet. Ne glede na trdnost izvora tega zapisa zagotovo drži, da se naravno ravnovesje krha ter se seznam ogroženih rastlin in živali daljša. Da so podnebne spremembe dejstvo. 

  Brez čebel ni življenja, tako tudi ni Liffa

  Cankarjev dom, glavni producent Ljubljanskega mednarodnega filmskega festivala, odločno stopa v smer trajnostnega poslovanja.

  Čebele na strehi Cankarjevega doma, ki je začetnik urbanega čebelarstva v Sloveniji, v nakladnih panjih domujejo že desetletje. Pobudo je dal naš nekdanji sodelavec Franc Petrovčič, ki je tudi prejemnik odlikovanja Antona Janše III. reda. Na začetku so v panjih domovale tri družine kranjskih čebel, danes pa je panjev in čebel že več, ob največjem razmahu skoraj petsto tisoč.

  V mestnem okolju je za čebele ugodna paša, čeprav se morda zdi, da v mestu ni veliko dreves, nasadov in vrtov. A ni tako; mestni parki pa tudi niso škropljeni in izpušni plini na kakovost medu ne vplivajo. S čebelami v mestu povečujemo biotsko raznovrstnost, saj te oprašujejo mestne rastline. Čebele Cankarjevega doma imajo v neposredni bližini Tivoli, Rožnik, grajsko pobočje, mestne okrasne nasade in številne drevorede.

  Trajnostno – v vseh pogledih

  Ob prirejanju dogodkov v Cankarjevem domu si prizadevamo za trajnostno naravnanost. Majhni koraki vodijo do velikih sprememb: varčna svetila, pametne pipe, ki samodejno zapirajo vodo, deževnica za izpiranje stranišč. V Cankarjevem domu sledimo navedenemu in vsako leto porabo naravnih virov še zmanjšujemo.

  Na dogodkih ne strežemo in uporabljamo pijače v plastenkah. Namesto tega izkoriščamo izjemno prednost našega mesta – kakovostno pitno vodo. Udeležencem mednarodnih kongresov med odmori ponujamo vodo, kot jo uživamo lokalni prebivalci. 

  Številne organizacije opozarjajo na prekomerno rabo plastike in na škodo, ki s tem nastaja ekosistemom, planetu, našemu življenjskemu prostoru. Med njimi tudi »Ne samo kaplja v ocean« z maskoto želvaka Tickyja, katere namen je oceane in morja očistiti plastike za enkratno uporabo. Kampanjo je ob svoji 50-letnici delovanja zasnovalo mednarodno združenje profesionalnih kongresnih organizatorjev IAPCO, katerega član je Cankarjev dom že od leta 1980. Cankarjev dom se tvorno priključuje njihovi iniciativi. 

  Edinstveno prizorišče sredi zaščitenih dreves

  Park Sveta Evrope pred Cankarjevim domom je sestav dreves, ki so na tem mestu rasla že prej, in novih, zasajenih ob gradnji kulturnega in kongresnega centra. Ta predel Ljubljane je bil po nekaterih navedbah že v rimskih časih namenjen vrtovom, tradicijo so do sodobnih dni nadaljevali znameniti Zoisovi vrtovi. Velika drevesa, ki jih danes lahko občudujemo v Parku Sveta Evrope, so njihov preostanek, ki v urbano jedro Ljubljane prinašajo zeleno svežino. Številna drevesa v Parku Sveta Evrope so spomeniško zaščitena, saj predstavljajo izjemno botanično dediščino. V Cankarjevem domu tvorno sodelujemo pri vzdrževanju in ohranjanju vrednosti tega izjemnega naravnega spomenika, ki nam je bil zaupan v upravljanje. Ta najbolj zelena »dvorana« Cankarjevega doma je v toplem delu leta odlično prizorišče najrazličnejših dogodkov. 
  Loading...