Zsófia Ruttkay

    13. 11. 2019

    Po projekciji filma Gospodov glas režiserja Györgya Pálfija se je občinstvu pridružila koscenaristka Zsófia Ruttkay, z njo se je pogovarjal Damijan Vinter. Hibriden format celovečerca in računalniške animacije je nastal zaradi zvestobe knjižni predlogi Stanisłava Lema. Scenaristka je povedala, da »ta format najbolje zrcali knjigo ter različne naracije in žanre v njej«. Film knjižnemu delu hkrati sledi in se od njega oddaljuje, denimo zgodba o sinovem iskanju očeta je nova. Lem je po njenih besedah pokazal, da smo ljudje daleč vsaksebi, onemogočena komunikacija je ena izmed osrednjih tem filma, glede na to, da gre za znanstveno fantastiko, ne čudi, da poteka »v različnih prostorih in časih, vselej pa je prekinjena z nekimi dogodki«. Občinstvo je nadvse zanimalo končno sporočilo; ali je zgolj pesimistično ali je lahko interpretirano tudi optimistično, na kar je scenaristka odgovorila mimo tako zastavljenega pogleda; da je namreč preprosto človeško, kar bi pomenilo realistično, predvsem pa je poudarjala, da enoznačnega pomena ustvarjalci niso želeli prikazati, temveč da je konec lahko karkoli, da je torej odprt in da ustvarjalci niso želeli biti razumljeni kot avtorji, kar je klasična postmodernistična poteza. Večkrat je poudarjala, da je pomembna vizija oziroma kot je slovenil Vinter, »intuicija«, govorila je o skrivnosti, ki naj bi jo razkrivale nelogične, sanjske stvari. Pa vendar film ni hotel biti nezgodovinski, saj jih je zanimal prikaz »celotne kulturne zgodovine« glede na Lemov roman, z občinstvom je scenaristka kramljala še o več mogočih zastavitvah filma, med drugim so razmišljali, ali bi »ustvarili velik slikovni trip, česar pa ni mogoče realzirati, saj je literatura še daleč pred kinom – tam, kjer je film zdaj, je bila literatura že pred petdesetimi leti«. Na koncu sta scenaristka in moderator ob sodelovanju občinstva spregovorila še o financiranju filmov, pri čemer je omenila, da je bilo nekaj komplikacij z njunim prejšnjim projektom, zato pa sta imela pri scenarija Gospodovega glasu povsem proste roke, financiranje je že urejeno tudi za njun naslednji film. Pogovor je sklenila z žanru primerno opazko, da je film dober ravno zaradi neuspelega prejšnjega, tako kot se je po nesreči reproduciralo véliki pok; »morda pa smo z njim ustvarili nove galaksije ...« 

    Zapisala Nataša Šušteršič

    Foto Iztod Dimc