V nedeljo, 11. novembra, sta se sklenili delavnici za najmlajše, organizirani v sklopu Pionirskega doma. Filmska delavnica pod vodstvom Sandija Skoka in delavnica animiranega filma, ki sta jo vodili Andreja Goetz in Lene Lekše, sta se začeli v torek popoldne v dvorani E2 Cankarjevega doma. Prvi dan so se na filmski delavnici pogovarjali, kako se izdela filmski napovednik (trailer). V sredo so bili v tem že dovolj podkovani, da so se namenili izdelati okvirni scenarij, ki naj bi ga napovednik oglaševal. Šlo je za zgodbo o dečku, ki se želi prijaviti na avdicijo, spretnejši vrstnik pa mu to poskuša preprečiti. V delavnici animiranega filma so se medtem posvečali različnim vidikom animacije, razpravljali so tudi o tem, kako animirati posamezna bitja, predmete, snovi in prostore (kot so ogenj, ptica ali gozd).

V soboto je vsak slušatelj, med katerimi so bili prejšnje dni najdejavnejši udeleženci vseletnih tečajev v organizaciji Pionirskega doma, pripeljal še prijatelja, skupini pa sta se posvetili dejavnemu izdelovanju krajšega animiranega filma in napovednika. Za prvega so v soboto pripravili modele likov iz kartona ter postavili diagrame filmskega ozadja in pravih kamnov. Andreja Goetz in Lene Lekše sta vodo domiselno imitirali kar s prozornim gelom na modri podlagi; z animacijsko tehniko »stop-motion« – ta temelji na postopnem premikanju predmetov, ki jih fotografiramo, fotografije pa nato ob veliki hitrosti zavrtimo eno za drugo – je pravo vodo zaradi neobstojnosti veliko težje nadzirati. V nedeljo so v omenjeni tehniki posneli enominutni animirani video o drvarju, ki seka polena. Fotoaparat je bil povezan z računalniškim programom, otroci pa so tako lahko posnete fotografije in njihovo sosledje sproti preverjali. Medtem so v filmski delavnici napovednik s Skokovo pomočjo naposled oblikovali tako, da je vabil na delavnico animiranega filma; posvetili so se torej sočasnim aktivnostim druge delavnice, predhodni osnutek scenarija za film o avdiciji in njegov napovednik pa so prihranili za prihodnje priložnosti. Na napol prepognjen list so po časovnici izpolnjevali rubriki Ton (v katero so zapisovali predvsem besedilo) in Video (namenjeno očrtu kadrov), medtem pa so se priučili tehničnih osnov snemanja dokumentarnega filma, na primer to, kako mora biti ekipa odzivna na neponovljive dogodke, ki jih mora poleg tega posneti v dveh različnih »planih«. Rezultat je bil približno enominutni napovednik.

Andraž Jež in Sandi Skok

 

Foto Iztok Dimc

 

 

 

S podporo programa Evropske unije Ustvarjalna Evropa – MEDIA /
With the support of Creative Europe - MEDIA Programme of the European Union